Πολλοί έχουν την τάση να συγχέουν ανόμοια μεταξύ τους προϊόντα επειδή μοιάζουν εξωτερικά ή καλύπτουν εν μέρη την ίδια ανάγκη ή εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Δεν έχει καμμία σχέση το Τ2 με τα φτηνά κύτταρα ηλεκτρόλυσης που παράγουν υδρογόνο και οξυγόνο, το λεγόμενο ΗΗΟ.
Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας με τις πολλές και σημαντικές διαφορές των 2 προϊόντων.


HHO cells

T2 cells

Παράγει αέριο υδρογόνου οξυγόνου
(ελευθερο καθαρό οξυγόνο 89% κατά βάρος)

Παράγει αέριο υδρογόνου αζώτου οξυγόνου
(ελεύθερο καθαρό οξυγόνο : ελάχιστο)

Το αέριο δεν αποθηκεύεται αλλά παράγεται αυτοστιγμή και καίγεται στον κινητήρα. Η ηλεκτρόλυση γίνεται με ηλεκτρολύτη με βάση το νερό και πρόσμιξη ΚΟΗ ή ΝaΟΗ και δεν είναι εύφλεκτος ή εκρηκτικός.

Το αέριο δεν αποθηκεύεται αλλά παράγεται αυτοστιγμή και καίγεται στον κινητήρα. Η ηλεκτρόλυση γίνεται με ηλεκτρολύτη με βάση το νερό και πρόσμιξη ειδικών συστατικών και δεν είναι εύφλεκτος ή εκρηκτικός.

Στις κλασσικές συσκευές ηλεκτρόλυσης με ανοξείδωτες πλάκες ως ηλεκτρόδια, οι πλάκες διαβρώνονται με αργούς ρυθμούς και μετέχουν στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης απελευθερώνοντας διάφορα στοιχεία όπως οξείδια του Χρωμίου τα οποία είναι τοξικά-καρκινογόνα και ταυτόχρονα φθείρουν τα μέταλλα του κινητήρα. Το αέριο που παράγεται λοιπόν δεν είναι 100% καθαρό.

Το Τ2 παράγει 100% καθαρό αέριο αέριο γιατί το τιτάνιο και το ιρίδιο δεν μετέχουν στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης και δε μολύνουν το παραγόμενο αέριο με άλλες ουσίες πιθανόν βλαβερές για ανθρώπους και μηχανές.

To HHO έχει καθαρό οξυγόνο στην σύστασή του. Το 89% του βάρους του είναι καθαρό οξυγόνο. Αυτό το οξυγόνο είναι ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας και επιτίθεται στα μεταλλικά μέρη του κινητήρα ενώ η θερμότητα που προκαλεί ξηραίνει τον κινητήρα.

Το αέριο του Τ2 περιέχει άζωτο το οποίο έχει την τάση να δεσμεύει το οξυγόνο προστατεύοντας έτσι τον κινητήρα από οξείδωση και ξηρότητα.

Λόγω του μεγάλου ποσοστού οξυγόνου (89% κατά βάρος) αυξάνεται η εσωτερική θερμοκρασία του κινητήρα και ο χρόνος ζωής του κινητήρα ελαττώνεται.

Λόγω του αζώτου, έχουμε πιο ψυχρή έκρηξη με μεγαλύτερη ισχύ και ταυτόχρονα προστατεύεται ο κινητήρας από υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες.

Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση καυσίμου μέχρι 15%. Νούμερα που ανακοινώνουν για 20, 30 και 40% οικονομία δεν μπορούν να επιτευχθούν με ΗΗΟ.

Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση καυσίμου της τάξεως του 50% προκύπτει από μετρήσεις που έχουμε κάνει σε εγκαταστάσεις πελατών.

Αυξημένη παραγωγή ΗΗΟ δημιουργεί προβλήματα στον κινητήρα και δεν αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου.

Αυξημένη παραγωγή Υδρογόνου-Αζώτου δεν δημιουργεί πρόβλημα στον κινητήρα ενώ ταυτόχρονα αυξάνει ακόμα περισσότερο την εξοικονόμηση καυσίμου.

Καθαρισμός κινητήρα με ΗΗΟ δημιουργεί υψηλή θερμοκρασία, ξηρότητα και ελαττώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Καθαρισμός κινητήρα με αέριο Υδρογόνου-Αζώτου τον καθαρίζει από το πουρί άνθρακα χωρίς να φθείρει τα μεταλλικά μέρη.

Τα κύτταρα ΗΗΟ δεν συνοδεύονται από στάνταρ πρόσθετο λαδιού λίπανσης για επιπλέον προστασία του κινητήρα.

Το Τ2 συνοδεύεται απαραιτήτως από το NanotecOil το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και είναι λιπαντικό με νανοσωματίδια για επιπλέον προστασία του κινητήρα, μείωση τριβών, κραδασμών και απωλειών ισχύος.

Τα κύτταρα ΗΗΟ δεν συνοδεύονται απο στάνταρ μαγνητικό σύστημα ενίσχυσης αέρα-καυσίμου.

Το Τ2 συνοδεύεται απαραιτήτως από το Αdvanced Magnetic Ring το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και είναι μαγνητικοί δακτύλιοι ακτινικού ομοιοπολικού μαγνητικού πεδίου που φορτίζουν αντίστροφα μαγνητικά το καύσιμο από τον αέρα ώστε να στοιχίζονται στο χώρο και η έκρηξη να είναι πιο ισχυρή. Από μόνο του σε εφαρμογές έχει δώσει 20% οικονομία

Η διάρκεια ζωής των ηλεκτροδίων από ανοξείδωτο δεν ξεπερνά τις 4.000 - 6.000 ώρες και στην διάρκεια ζωής του εξοικονομεί καύσιμο για 600 - 900 ώρες λειτουργίας.

Η διάρκεια ζωής των ηλεκτροδίων του Τ2 είναι 60.000 ή 200.000ώρες ανάλογα το μοντέλο και στην διάρκεια ζωής του εξοικονομεί καύσιμο για 30.000 ή 120.000 ώρες λειτουργίας.

Ενα ΗΗΟ κύτταρο για φορτηγά στοιχίζει 4000ευρώ περίπου και εξοικονομεί έως 20.750 λίτρα καυσίμου στην διάρκεια της ζωής του./p>

Ενα Τ2 είναι ΔΩΡΕΑΝ. Αν αφαιρέσεις το ενοίκιο των 600ευρώ το μήνα, εξοικονομείς καθαρά έως 1.800.000 λίτρα στην διάρκεια ζωής του, δηλ. μια μόνο μονάδα Τ2 ισοδυναμεί με 86 ίδιου μεγέθους κύτταρα ΗΗΟ!!!


Επιστροφή στην ιστοσελίδα του Τ2